*CVM 215- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Chu Vương Miện (USA)

 

Nhà Thơ Chu Vương Miện

 

 

Tình Nghĩa

 

 

 chim xa rừng thương cây nhớ cội

ngươì xa ngươì quá vôị ngươì ơi ?

chẳng thà Ngô Việt đôi nơi

trách nhau chi nưã toàn lờì xã giao

bậu 1 thuả qua lào sang thaí

ta 1 thơì đèo ải trú quân

2 ta sao cứ phong trần

phong đầy chướng khí trần thì trần thân

50 năm 1 vầng cổ độ

cơm xứ ngươì bến cộ tiếc thay ?

trầu thì cả xứ trầu cay

mồm đâu há nôỉ noí này noí kia ?

rôì ta bậu mình chia đường nốt

bậu cứ đi còn 1 ta chờ

thế rôì ruị trọn giấc mơ

lại thêm chim Việt ngựa Hồ giống nhau ?

ngày xưa ngóng giang đầu xót ruột

ngày nay giờ lạnh buốt cầu treo

lạc nhua từ thủa đông triều

giờ đây chợ cột còn đeo chiền chiền

bậu chắc là Giáng Tiên bị đọa

xuống coị trần xa cả phồn hoa

ra đi từ trẻ đến già

tha hương cầu thực 63 tơí giờ

nam kha à laị giấc mơ ?

 

 

3 con

 

con cò con vạc con nông

3 con cùng đoí nom song kiếm môì

lòng tong còn nhởn nhơ bơi

còn em tắt nghỉ chờ hoài mang chôn ?

con cò con vạc con nông

3 con lóp ngóp chỉ mong đẫy diều

còn anh noí quảng noí tiều

còn em tà áo khăn điều sau lưng ?

 

 

chu vương miện

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền