*THV 1- Nghe Mưa (Thơ) Tác Giả Trương Hằng Việt (VN)

 

Tác Giả Trương Hằng Việt

 

 

NGHE MƯA 

 

Cả đêm mưa trút ầm ào 

Cái nắng cái gió gửi vào trong mưa . 

Nằm nghe mưa mà chua mà xót 

Ruột gan cùng đắng đót vì Ngâu 

Nghĩ suy để bạc mái đầu 

Nghe mưa niệm chú dăm câu AN BÌNH ! 

 

Trương Hằng Việt

10-09-2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền