*THV 1- Nghe Mưa (Thơ) Tác Giả Trương Hằng Việt (VN)

 

Tác Giả Trương Hằng Việt

 

 

NGHE MƯA 

 

Cả đêm mưa trút ầm ào 

Cái nắng cái gió gửi vào trong mưa . 

Nằm nghe mưa mà chua mà xót 

Ruột gan cùng đắng đót vì Ngâu 

Nghĩ suy để bạc mái đầu 

Nghe mưa niệm chú dăm câu AN BÌNH ! 

 

Trương Hằng Việt

10-09-2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0