*SC 60- Hẹn Ước (Thơ) Sông Cửu (USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

 

HẸN ƯỚC

 

Tuy anh cùng em

Ngày đêm gần bên

Mà như trên hai đường thẳng

Ước hẹn gặp nhau

Ở nơi

Tâm điểm vô cùng

Nơi có

Trùng điệp núi cao

Hàng hà

Bao la sông dài biển rộng

Đông Tây sâu lắng lạ lùng

Ung dung hoa tàn hoa nở…

Hiện tại

Ta ngỡ  lên núi hái thơ

Nào ngờ 

Ngân hà gần xa hóa thạch…

Không sao đâu em

Đừng than đường trách

Đường HẸP là đường thiêng

Những phiến đá nằm ẩn danh

Cần một cơn Gió lướt nhanh

Cũng hợp thành suối nhạc

Trong sa mạc là những mạch sông

Rừng xanh sẽ hợp thành khúc hát

Lớp lớp con người lạ mà quen

Không hẹn mà gặp…

Em hỏi anh:

- Đây phải là cảnh đẹp?

- Đúng!

Cũng có thể gọi trời mới đất mới

Nơi hẹn ước của mỗi kiếp người!

 

2017

Sông Cửu

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền