*LHT 63- Vớt Trăng (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

 

Vớt Trăng

 

Trông trăng nhìn thấy người mơ,,,,!

Ngắm trăng cứ đứng thẩn thờ giữa đêm

Uớc gì có được người bên

Cùng chiêm.... giây phút dịu êm, nồng nàn

Hai lăm năm hoa nở- tàn

Phần tư thế kỷ thu vàng đi qua

Trăng nào cũng đứng nhìn xa

Trăng nào cũng thấy người ta hiện gần

Muốn leo lên chót đỉnh bần

Vớ tay níu lấy vầng trăng mang về

Nhưng qua bao lượt trăng thề

Nào ai có được, não nề tràn dâng.

 

Lệ Hoa Trần

12-09-2017

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền