*HLS 107- Thêm Chắc Gì (Thơ) Hoàng Liên Sơn (Ninh Bình- VN)

 

Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn

 

 

Thêm Chắc Gì 

 

Biết là chẳng chắc cái gì 

Vậy mà phơi cái xuân thì phôi phai 

Dung nhan tiều tuỵ xương mai 

Tóc pha sương tuyết đợi ai tháng ngày 

Non xanh thề hẹn vơi đầy 

Chắc gì đã có phút giây mặn nồng... 

Thôi thì đã trót đèo bòng 

Biết là chẳng chắc nhưng lòng đa mang 

Cứ chờ ở bến đò ngang 

Biết đâu có lúc lỡ làng...sào rơi 

Tìm về bến cũ một thời 

Chắc gì người ấy bỏ tôi...một mình... 

 

7.1.2012

Kommentar schreiben

Kommentare: 0