*CVM 220- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Chu Vương Miện (USA)

 

Nhà Thơ Chu Vương Miện

 

 

Xuân Hạ Thu Đông

 

 

mai vàng mai trắng mọc trên đất

mọc lưng đôì và mọc cuôí non

mai trắng tưởng lầm là mơ trắng

ở nam nhưng gốc vốn động đình

mai vàng mai trắng ngủ trong thơ

thơ đường tàu truyền mãi tận giờ ?

có xuân có mai tươi thắm mãi

thiếp lan đình nét chữ hư chu

mai vàng mai trắng ngơi thơ việt

bát cơm phiếu mẫu cuả mai đình

ân nghiã xưa nay tìm moỉ mắt

ngươì về huyệt lạnh gưỉ mắt xanh

thơì cở còn có nhị độ mai

ta cũng còn mai mai tứ thơì

đông xuân thu hạ hoa chiũ lá

tiến lục huyền theo lêu trai ?

 

 

Một

 

 

1 bông cau nở 1 bông hoa tàn

1 bầy ong đến 1 buôỉ chiều tan ?

bóng câu qua ngõ đâu vắng tiếng đàn

ta ngôì trên nước nước châỷ hò khoan

giòng trong giòng đục bèo dạt mênh mông

lơ thơ lau lách thuyền đậu trên vàm

điệu hò lạc vận dạ cổ hoài lang

em còn ở lại anh đã lên đàng

1 bông hoa muộn 1 buôỉ chiều hoang

 

 

chu vương miện

 

Xuân Quê

 

 

quê miềng có giải sông sâu

quê ta cũng vậy ? không cầu bắc qua

xuân gần rôì lại xuân xa

tình neo 1 chỗ giống hoa móng rồng ?

thà rằng chả có chả không

mà nay héo cả tấm lòng vì nhau

đành rằng 1 giải sông sâu

bơi qua cũng đặng bắc cầu mà chi ?

thương nhau mấy thủa mấy thì

đông qua xuân đến luá mì lúa chiêm

ngô khoai xanh ngát nương vườn

trà tươi đồi rộng mấy miền thiết tha ?

dươí kia tím đậm hoa cà

trên này sim chín chờ ta vơí mình

ngó sông sâu ? ngó sao đành ?

không cầu thôi cũng đứng khoanh tay buồn /

xuân này xuân nữa bao xuân ?

 

Vật Vờ

 

đêm qua thơ thẩn bờ ao

đứng chán 1 lúc thụt vào trong sân

nhìn lên quay quắt vừng trăng

nưả kia ai chặt ai quăng xuống hè

gió muà bám mãi lùm tre

ngả nghiêng ngả ngớn mưa sa mái nhà

hôm nay ngủ quá đêm qua

cũng trăng 1 nưả cũng ta bóng dài

trăng lên con nhện theo rồi

bỏ ta dang dở đầu hồi đầu cây

mặt ao sen sung bầy hầy

nhìn con cá lặn nhìn mây mây chuồn

nhìnn trơì sót lại sao hôm

nhòm theo như thể cánh chim giang hồ

song ngân 1 giải nông sờ

ngươì ngô kẻ bắp mập mờ thiên nhiên

tương phùng nghiệp chướng tiền oan

vu lan tháng 7 tro tiền mã bay ?

 

chu vương miện

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền