*PH 1- Hoang Mang (Thơ) Tác Giả Phương Hà

 

Tác Giả Phương Hà

 

 

HOANG MANG

 

Ta đã say rồi hay đất say

Bỗng dưng vạn vật thảy đều quay

Dưới trên đảo lộn không phân biệt

Phải trái xoay vòng chẳng đứng ngay

Thật giả khôn lường, đâu kẻ đúng

Trắng đen khó nhận, biết ai sai

Bao nhêu chuẩn mực do người đặt

Thoáng chốc mơ hồ tựa khói bay.

 

Phương Hà

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền