*PH 1- Hoang Mang (Thơ) Tác Giả Phương Hà

 

Tác Giả Phương Hà

 

 

HOANG MANG

 

Ta đã say rồi hay đất say

Bỗng dưng vạn vật thảy đều quay

Dưới trên đảo lộn không phân biệt

Phải trái xoay vòng chẳng đứng ngay

Thật giả khôn lường, đâu kẻ đúng

Trắng đen khó nhận, biết ai sai

Bao nhêu chuẩn mực do người đặt

Thoáng chốc mơ hồ tựa khói bay.

 

Phương Hà

Kommentar schreiben

Kommentare: 0