*TĐ 354- Chờ (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thơ Thủy Điền

 

 

Chờ !

 

 

Thuyền ngược,

thuyền xuôi,

mấy lượt thuyền.

Kẻ qua,

người lại,

gái,

thanh niên.

Người tôi đâu hỡi ?

Mong hoài nhỉ

Nắng tắt theo dòng,

bóng ngả nghiêng.

 

Thủy Điền

14-09-2017

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0