*TNT 9- Muốn Ta Say (Thơ) Trần Như Tùng (Phú Thọ- VN)

 

Tác Giả Trần Như Tùng

 

 

MUỐN TA SAY

 

Chẳng lẽ có người muốn tất say

Đưa nhiều dụ hoặc kéo cuồng quay.

Du sơn ngoạn thủy mời đi lẹ

Mặc đẹp ăn ngon sẵn đến ngay.

Lắm thứ dương cao mừng quá giỏi

Bao trò thưởng đậm gắng đừng sai.

Quẩn quanh tư lợi rời phương hướng

Tự chủ khang cường cứ nhẹ bay .

 

Trần Như Tùng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0