*TNT 9- Muốn Ta Say (Thơ) Trần Như Tùng (Phú Thọ- VN)

 

Tác Giả Trần Như Tùng

 

 

MUỐN TA SAY

 

Chẳng lẽ có người muốn tất say

Đưa nhiều dụ hoặc kéo cuồng quay.

Du sơn ngoạn thủy mời đi lẹ

Mặc đẹp ăn ngon sẵn đến ngay.

Lắm thứ dương cao mừng quá giỏi

Bao trò thưởng đậm gắng đừng sai.

Quẩn quanh tư lợi rời phương hướng

Tự chủ khang cường cứ nhẹ bay .

 

Trần Như Tùng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền