*PCC 22- Hương Thu (Thơ) Phạm Công Chính (NRW- GER)

 

Nhà Thơ Phạm Công Chính

 

 

Hương Thu.

 

Hương sắc nàng thu đã điểm rồi

Chân chồn gối mỏi,nghỉ chân thôi

Đường dài lắm chuyện,da thịt ngấm

Dừng chân buông thả cuối chân đồi

Hương đời đã hưởng tràn miệng môi

Cuả ngon vật lạ cả thịt xôi.

Trên đời có gì ta hưởng tất

Có lẽ còn việc chờ lên ngôi.

Hương đất đã thơm ai hiểu không?

Giờ còn tiếc rẻ,tính xu đồng.

Cuả Thiên trả địa, đừng vơ vét

Nhắm mắt trả đời, cuả nặng hông!

Hương Trời đã ban ai nấy hưởng.

Dòng đời xuôi ngược đừng vấn vương

Đời sau không thể quay trở lại

Xin để chút tình,Con Cháu thương!!

 

CH2

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền