*TNT 10- Bão 10- (Thơ) Trần Như Tùng (Phú Thọ- VN)

Tác Giả Trần Như Tùng

 

BÃO 10

 

Bão mười mạnh gấp mấy cơn ba

Gieo rắc đau thương khắp mọi nhà.

Ven biển riêng Trung đen sạm ruột

Con người toàn Việt tím thâm da.

Gió mưa vùi dập hoa màu ruộng

Phút chốc tan tành công sức cha.

Thủy tặc đời đời cuồng bạo nhất

Năm này năm khác hút hồn ta .

 

Trần Như Tùng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền