*TNT 10- Bão 10- (Thơ) Trần Như Tùng (Phú Thọ- VN)

Tác Giả Trần Như Tùng

 

BÃO 10

 

Bão mười mạnh gấp mấy cơn ba

Gieo rắc đau thương khắp mọi nhà.

Ven biển riêng Trung đen sạm ruột

Con người toàn Việt tím thâm da.

Gió mưa vùi dập hoa màu ruộng

Phút chốc tan tành công sức cha.

Thủy tặc đời đời cuồng bạo nhất

Năm này năm khác hút hồn ta .

 

Trần Như Tùng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0