*NNK 47- Quy Nhơn (Thơ) Nguyễn Ngọc Kiên (Hà Nội- VN)

 

Nhà Thơ / Tiến Sỹ Nguyễn Ngọc Kiên

 

 

QUY NHƠN

 

Nguyễn Ngọc Kiên

(Tặng PGS – TS Phạm Văn Tình)

Anh mang Hà Nội tới Quy Nhơn (1)

Gió bão ngoài khơi giật từng cơn

Tha thiết hẹn anh ngày trở lại

“Phong ba bão táp” (2) cũng gần hơn!

                                              Quy Nhơn, 16 / 9 / 2017

(1)   Ngày 16 / 9 / 2017 Hội nghị Ngôn ngữ học toàn quốc do PGS – TS Phạm Văn Tình, Tổng thư kí Hội Ngôn ngữ học VN   đồng tổ chức đã diễn ra tại Trường Đại học Quy Nhơn, Bình Định. Trước đó BTC đã chuyển bằng ô tô hơn chục kiện hàng (400 kg) gồm 2 tập kỉ yếu dày gần 2000 trang vượt qua bão tố trong đêm tới Quy Nhơn cho kịp giờ Hội thảo.

 

(2)   Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam, tục ngữ tiếng Việt.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0