*BT 5- Dễ Vá Khâu (Thơ) Nhà Thơ Bửu Tùng (USA)

 

Tác Giả Bửu Tùng

 

 

 

Dễ Vá Khâu?

 

Mấy chục năm trời lễ để đâu?

Nay treo lủng lẳng chỉ thêm sầu!

Công dân giáo dục bài ra phố 

Chủ thuyết lai căng chữ nhét đầu 

Chổ học môi hôn dường tiệc cưới 

Thầy trò trán chạm giống bầy trâu

Thuần phong mỹ tục nhường khăn đỏ

Rách nát lâu rồi, dễ vá khâu? 

 

Bửu Tùng

21/9/2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền