*BT 5- Dễ Vá Khâu (Thơ) Nhà Thơ Bửu Tùng (USA)

 

Tác Giả Bửu Tùng

 

 

 

Dễ Vá Khâu?

 

Mấy chục năm trời lễ để đâu?

Nay treo lủng lẳng chỉ thêm sầu!

Công dân giáo dục bài ra phố 

Chủ thuyết lai căng chữ nhét đầu 

Chổ học môi hôn dường tiệc cưới 

Thầy trò trán chạm giống bầy trâu

Thuần phong mỹ tục nhường khăn đỏ

Rách nát lâu rồi, dễ vá khâu? 

 

Bửu Tùng

21/9/2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0