*HLS 110- Vắng (Thơ) Hoàng Liên Sơn (Ninh Bình- VN)

 

Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn

 

 

Vắng 

 

Vắng nhau mới có ít ngày 

Mà vàng mắt biếc hồn lay lắt hồn 

Trách đời làm lệ đổ tuôn 

Với tay hái nụ vướng buồn mắt ai... 

Dẫu gì tình đã đắm say 

Sao đời lại nỡ đổi thay tình nồng 

Xa nhau hết ngóng cùng trông 

Mình ta lẻ bóng phòng không gối rời

Người đi ta dạ rối bời

Bước chân lệch ngõ lòng ời xót xa 

Gói thương gởi chút làm quà 

Buộc nhớ một chút hai ta ấm lòng 

Lời yêu ta đã hẹn cùng 

Người ơi đừng để chiều đông úa tàn. 

 

9.1.2012

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền