*TĐAM 109- Cảm Thu (Thơ) Nhà Thơ Tịnh Đàm (Hóc Môn- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

*CẢM THU.

 

Bóng chiều rơi

Bóng chiều rơi...

Trong đôi mắt nhớ 

Một trời thu phai !

Trang thơ...

Bao nỗi cảm hoài

Chút hương mùa cũ

Thoảng ngoài thềm trăng .! 

 

Tịnh Đàm

(TPHCM .VN)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0