*TĐAM 109- Cảm Thu (Thơ) Nhà Thơ Tịnh Đàm (Hóc Môn- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

*CẢM THU.

 

Bóng chiều rơi

Bóng chiều rơi...

Trong đôi mắt nhớ 

Một trời thu phai !

Trang thơ...

Bao nỗi cảm hoài

Chút hương mùa cũ

Thoảng ngoài thềm trăng .! 

 

Tịnh Đàm

(TPHCM .VN)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền