*TH 1- Chúc Mừng 30 Năm Ngày Cười (Thơ) Thanh Hòa

Tác Giả Thanh Hoà

 

 

Chúc mừng 30 năm ngày cưới.

 

Tên cha mẹ đặt âu duyên nợ

Nguyệt sáng cho hoa Quỳnh doãi thở

Đầy tháng tròn năm chẳng tấc xa

Bước sau chân trước không khe hở

Thời gian hờ hững cứ vèo qua

Tình nghĩa thâm sâu còn mãi ở

Sát cánh kề vai tưởng giấc mơ

An vui hạnh phúc ôm đầy mớ.

 

Thanh Hoà 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền