*BT 6- Nói Nhỏ (Thơ Vui) Nhà Thơ Bửu Tùng (USA)

 

Tác Giả Bửu Tùng

 

 

Nói Nhỏ

 

Chẳng phải anh khoe tướng số giàu

Nhưng thừa của để chục đời sau!

Vừa gom sổ đỏ thùng trăm miếng   

Mới chuyển đô la đống mấy màu

Bởi thấy em chiêu tình nguyệt lão           

Nên cầu ý thuận nghĩa trầu cau 

Nhìn xem lắm kẻ cần sang Mỹ

Bộ muốn ung thư, tính đến Tàu?

 

Bửu Tùng

22/9/2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền