*BT 6- Nói Nhỏ (Thơ Vui) Nhà Thơ Bửu Tùng (USA)

 

Tác Giả Bửu Tùng

 

 

Nói Nhỏ

 

Chẳng phải anh khoe tướng số giàu

Nhưng thừa của để chục đời sau!

Vừa gom sổ đỏ thùng trăm miếng   

Mới chuyển đô la đống mấy màu

Bởi thấy em chiêu tình nguyệt lão           

Nên cầu ý thuận nghĩa trầu cau 

Nhìn xem lắm kẻ cần sang Mỹ

Bộ muốn ung thư, tính đến Tàu?

 

Bửu Tùng

22/9/2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0