*LN 17- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Lâm Nguyễn (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Lâm Nguyễn

 

 

*XIN ...

 

Xin làm dòng lá me bay 

Trôi trên thác tóc đổ dài liêu trai

Xin làm liễu rũ tóc mai

Thì thào trong gió bên tai ngỏ lời

Xin làm tán lọng mây trời

Che em bóng mát khi dời gót sen

Xin làm chuỗi hạt sương đêm 

Lăn trên gò má dưới rèm mi cong 

Xin làm những cánh phượng hồng

Ép lên trang vở tơ lòng nhẹ vương

Xin làm một đoÁ hải đường 

Để em thấy được thiên đường trong anh.

 

*MẤT EM...!

 

Mất em vắng cả trời xuân 

Ta nghe buốt lạnh vết hằn trong tim !

Hạt buồn mọc mộng im lìm

Cây sầu nghiêng bóng lặng tìm dấu xưa.

Ru bằng nỗi nhớ đong đưa

Cõi lòng héo hắt đọt dừa đuông ăn

Vết đau tình ái chưa tan

Thôi thì cứ để thời gian Xóa nhòa!

 

LÂM NGUYỄN

(Saigon .VN)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền