*TĐ 362- Ánh Sắc Lả Lơi (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thơ Thủy Điền

 

 

Ánh Sắc Lả Lơi

 

Đêm thu lạc nẽo „ Sài Môn Cổng „

Chợt, bỗng, vô tình nhặt bức tranh

Mang về ngồi dưới trăng thanh

Làm thơ tặng bạn xa gần đọc chơi

 

Tranh ơi ! Tranh đẹp lắm tranh ơi

Chẳng biết trần gian- Tiên nữ trời

Nửa khoe, nửa kín, nửa lơi

Sao dưng lơ lửng gọi mời mắt tôi

 

Cảm ơn, cảm ơn “ Tranh tuyệt vời “

Cảm ơn, cảm ơn “ Dáng hình người “

Cảm ơn ánh săc l lơi

Để tôi có được những lời thơ ca.

 

Thủy Điền

 

23-09-2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0