*LHT 71- Cái Ngoan (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

Cái Ngoan

 

Mùa xuân vai nặng lên rừng

Bẽ cành Mai trng về chưng giữa bàn

Nhà nghèo, của núi thật sang

Người qua, kẻ lại “ Cái ngoan “ Khen thầm

Còn hơn ngồi muốn của trăm

Ba ông nạnh hẹ, mấy năm trống nhà

Ông qua, bà lại chắc…..hà ?

Xuân về mà chẳng thấy hoa nở chào

 

Đầu năm bắt ghế hái cau

Chấp thang lên tận cây cao hái trầu

Ra vườn bẽ lá thuốc nâu

Mang về cắt, ủ cho mau tặng thầy

Trầu xanh, cau trắng ruột dầy

Thuốc ngon, tươm mật bao ngày dậy hương

Lòng con, vật sẵn quanh vườn

Mẹ cha vui, nở tình thương dâng tràn.

 

Lệ Hoa Trần

 

24-09-2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền