*LN 19 - Chùm Thơ Của Nhà Thơ Lâm Nguyễn (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Lâm Nguyễn

 

 

*NGƯỜI ĐI...

 

Người đi ta rước gió heo may

Cùng với sương thu về phủ đầy

Ướp mắt lạnh tanh cùng sắc nước 

Tơ lòng ảm đạm với màu mây

Gom trăng giá buốt khi đêm xuống

Góp nắng cô đơn lúc sáng ngày 

Ta đã trở thành thu giãy chết

Lá vàng đang đợi gió heo may.

 

*ĐỔI THAY !

 

Anh ra đi mãi, đớn đau thay

Thôi chẳng cùng nhau đi đó đây

Tim hoá giá băng muà bão tuyết

Lòng ra hiu hắt gió heo may

Làm sao ngăn lối khi  mưa lũ

Đâu thể chặn đàng lúc kéo mây

Anh đã không còn trên cõi tục

Em như đã mất một bàn tay !

 

          LÂM NGUYỄN

         (Saigon .VN)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0