*TĐ 364- Nghe Mà Ớn (Thơ Vui) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Nghe Mà Ớn

 

Già rồi.

Tóc trắng

như mây,

như quày chuối lá

trên cây

chín mùi.

Quảng đời

còn ít nữa thôi,

là ai

cũng phải

xa rời

thế gian.

 

Thủy Điền

25-09-2017

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0