*TĐ 364- Nghe Mà Ớn (Thơ Vui) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Nghe Mà Ớn

 

Già rồi.

Tóc trắng

như mây,

như quày chuối lá

trên cây

chín mùi.

Quảng đời

còn ít nữa thôi,

là ai

cũng phải

xa rời

thế gian.

 

Thủy Điền

25-09-2017

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền