*HR 11- Cánh Buờm Bạt Sóng (Thơ) Nhà Thơ Hải Rừng (USA)

 

Nhà Thơ Hải Rừng

 

 

CÁNH BUỜM BẠT SÓNG

 

Một cánh bườm trôi giữa quạnh không

Trong mơ lẻ bóng tưởng chung lòng

Như xuôi sóng gió quên bờ bến

Hẵn ngược đường mây bẳng núi sông

Hẹn mãi ngày về sao chẳng thấy

Yêu rồi tháng đợi cứ theo cùng

Thương người đất khách xa thêm cách

Đất mẹ  chờ trông hạ lại đông

 

Hải Rừng

27/9/2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền