*HR 11- Cánh Buờm Bạt Sóng (Thơ) Nhà Thơ Hải Rừng (USA)

 

Nhà Thơ Hải Rừng

 

 

CÁNH BUỜM BẠT SÓNG

 

Một cánh bườm trôi giữa quạnh không

Trong mơ lẻ bóng tưởng chung lòng

Như xuôi sóng gió quên bờ bến

Hẵn ngược đường mây bẳng núi sông

Hẹn mãi ngày về sao chẳng thấy

Yêu rồi tháng đợi cứ theo cùng

Thương người đất khách xa thêm cách

Đất mẹ  chờ trông hạ lại đông

 

Hải Rừng

27/9/2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0