*TMG 21- Của Hồi Môn (Thơ) Nhà Thơ Trần Mỹ Giống (Nam Đinh- VN)

 

Nhà Thơ Trần Mỹ Giống

 

CỦA HỒI MÔN

                            (Tặng con gái yêu Trần Thị Thanh)

 

                             Con đi lấy chồng

                             không kiệu xe

                             đón rước.

                             Cha chẳng có gì

                             cho con

                             làm của hồi môn.

                             Gia tài lính cựu –

                             Chiếc ba lô

                             sờn tua kỷ niệm

                             Cha

                             Chỉ có

                             tình yêu

                             trời biển

                             cho con!

                                                          

                                 Thành Nam, ngày con đi lấy chồng

 

Trần Mỹ Giống

14-08-2016

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0