*TMG 20- Bên Tượng Đài Trần Hưng Đạo Nhạc Trần Công Thủy, Thơ Trần Mỹ Giống (Nam Định- VN)

 

Nhà Thơ Trần Mỹ Giống

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền