*TV 2- Tình Là Giọt Sương (Thơ) Tường Vân

 

Tác Giả Tường Vân

 

 

TÌNH LÀ GIỌT SƯƠNG

 

Như là chiếc lá đọng màn sương

Vẫn thấy bình an giữa cõi thường

Mặc gió băng qua vùng tuyết lạnh

Mong chiều sót lại một làn hương

Cho người xứ lạ sầu cô lữ

Để khách trời xa mộng viễn trường

Ai trỗi cung đàn trên bến hạ

Nghe chừ lắng nhẹ giọt buồn vương!

 

Tường Vân

26/9/17

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền