*LN 21- Mượn Luật Đường Thi (Thơ Họa) Lâm Nguyễn (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Lâm Nguyễn

 

 

MỰỢN LUẬT ĐƯỜNG THI

(Họa bài "BA NĂM KỶ NIỆM"cuả BƯỦ HÙNG.USA .)

 

Thất ngôn bát cú luật Đường Thi

Theo lối Việt Nam chẳng ngại gì

Bằng trắc cần niêm không kẻ trách

Đối câu phải chỉnh kẻo người khi

Đừng mê ý rỗng quên đường tới

Chớ hám từ kêu lạc lối đi

Thơ này vui gọi thơ Đường nhái

Để mạnh tay mà phóng bút ghi.

 

LÂM NGUYỄN

(Saigon .VN)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền