*ĐXX 51- Thế Gian Say (Thơ) Đặng Xuân Xuyến (Hà Nội- VN)

 

Nhà Thơ Đặng Xuân Xuyến

 

Thế gian say
- tặng nhà thơ Hoàng Xuân Họa -
.
Thế gian say đòi đập chén trở cờ
Thế gian cười.
                  Thế gian khóc. 
                                       Thế gian mơ
Ngật ngưỡng bước.
                       Khành khạch cười.
                                               Chửi cha thiên hạ dở!
Rượu ba xu. Thế gian hóa thằng rồ!
*.
Hà Nội, chiều 04.10.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Kommentar schreiben

Kommentare: 0