*PCC 28- Lá Vàng (Thơ) Phạm Công Chính (NRW- GER)

 

Nhà Thơ Phạm Công Chính

 

 

Lá Vàng .

 

Lá vui khi còn trên cây,

Xào xạc bay nhẩy với đầy niềm vui

Bao chia cùng sẻ ngọt bùi,

Cùng phơi nắng ấm ,hưởng mùi thanh xuân

Bao vui lạc thú đời trần

Không hiểu được chữ “phù vân”ở đời

Cuối hè vàng lá bớt tươi

Bây giờ đã biết đời mười còn ba

Không còn mong thích xa hoa,

Trên cao hay thấp cũng là lá thôi.

Dẫu ngon cũng đã chán rồi

Dẫu dở cũng đạt đúng ngôi: Lá vàng !

 

CH2

Kommentar schreiben

Kommentare: 0