*TĐ 374- Trách Chéo (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thơ Thủy Điền

 

 

Trách Chéo

 

Tại bà mà bụng tôi to

Ngày nào cũng chả, cũng giò, thịt quay

Nên giờ như mụ mang thai

Nhìn gương tôi ngắm hình hài khó coi

 

Còn ông chẳng kém hơn tôi

Bảo rằng là đủ, mãi đòi lòng tham

Nhìn xem một bụng chàm vàm

Cái con đầy đống, biết làm gì nuôi.

 

Thủy Điền

06-10-2017

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0