*LB 3- Phận Mình (Thơ) Lộc Bắc

Tác Giả Lộc Bắc

 

 

PHẬN MÌNH

 

Tháng năm dần xóa việc riêng tôi

Thân chị sao em hận một đời?

Duyên kiếp chẳng xuôi nên độc chiếc

Nghiệp oan chưa dứt chịu choi loi

Người không tiền bạc thân xơ xác

Cây thiếu nước nôi nhạt sắc chồi

Chuyện cũ nhắc chi thêm đắng miệng

Ruột mềm máu chẩy. Lãng quên thôi!

 

Lộc Bắc

Oct2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0