*SC & PHN 1 (Thơ) Sông Cửu & Phú Hồng Nhi (USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

 

NGÀY XANH

 

(Mến họa bài Đêm Trắng  của Phú Hồng Nhi) 

Đàn Yến nhớ tổ về đây

Cát vàng sóng biếc vơi đầy nhớ nhung

Ngày xanh nắng ấm mây hồng

Hồn oan gió cuốn sóng ôm vận mù…

Vi vu một cõi hư vô

Trùng trùng mộ gió nằm chờ chốn đây

Lệ sương vương nắng đong đầy

Mấy ngàn năm dạng dày tình ta…

 

Sông Cửu

___________

 

ĐÊM TRẮNG

 

Chiêm bao sao chẳng về đây

Để đàn ngâu lệ hợp vầy mắt nhung

Đêm ơi đâu giấc say nồng

Tội chi đêm nhốt ta trong ngục tù

Hồn ơi tưởng đã hư vô

Sao còn điên đảo vật vờ chốn đây

Nhớ ơi hãy rót cho đầy

Sầu ơi uống cạn đêm này giùm ta

 

Phú Hồng Nhi

29-9-2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền