*LB 4- Chút Tình Vơi (Thơ) Lộc Bắc

 

Tác Giả Lộc Bắc

 

 

CHÚT TÌNH VƠI

 

Bẩy mươi ngồi nghĩ cái thằng tôi

Phấn đấu bao năm đã mỏi rồi

Thi phú ầu ơ ngày tháng lụn

Chụp hình ba chớp giúp vui đời

Những mong khói tỏa nơi làng vắng

Thầm ước trăng lên trước biển khơi

Quê cũ đau lòng xa tít tắp

Khi nào sống lại chút tình vơi?

 

Lộc Bắc

Oct2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền