*PCC 32- Bạn (Thơ) Nhà Thơ Phạm Công Chính (NRW- GER)

 

Nhà Thơ Phạm Công Chính

 

 

Bạn 

 

Lâu lâu mới gặp lại 

Thấy bạn bè già thêm

Da nhăn xạm chút nữa

Hỏi còn cứng hay mềm

Tuổi già cứ già thêm

Khôn ngoan như cùn lại

Thành công cùng thất bại

Vẫn là sống thôi mà

Có lẽ tình gần xa

Chẳng ai còn tất cả

Nhưng cây cấy nở hoa

Hạt gieo tất có quả

Ta bạn sẽ giao hòa

Gặp nhau rồi lại xa..

Tình bạn luôn thiết tha....

 

CH2

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền