*TĐ 383- Vô Dụng Dần Dần (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

 Vô Dụng Dần Dần

 

Tay nâng điếu thuốc, nhả tròn

Đếm từng Thu lạnh xem còn được chi

Còn gì xét chẳng còn gì

Họa chăng ký ức tí ti trong đầu

Là màu trắng nhuộm tóc sâu

Có gì tươi tắn nữa đâu mà mừng

Ngày xưa trai tráng, trẻ trung

Vạn ngàn cái đẹp bao vùng quanh ta

Bây giờ bóng xế, chiều tà

Như con Khỉ đột vào ra sân Đình

Thấy vui cứ mãi đứng nhìn

Thấy buồn lặng lẽ, làm thinh quay đầu

Chẳng cần biết chuyện trước, sau

Chẳng cần..... tâm trí, chuyện tao, chuyện mầy.

 

Thủy Điền

23-10-2017