*PCC 34- Hôn Mưa (Thơ) Phạm Công Chính (NRW- GER)

 

Nhà Thơ Phạm Công Chính

 

 

Hôn Mưa

 

Viết thơ lên lá thu vàng

Xin gío đưa tới cho nàng dùm tôi

Cảm thông an uỉ tim côi

Bao năm, bao tháng xa dời làng xưa

Biết bao nhiêu chuyện nắng, mưa

Đè lên nỗi nhớ, khi chưa  qua cầu

Chuyện anh, chuyện chị trước sau

Cùng bao kỷ niệm trong màu tình xưa

Gío ơi! Xin cảm thông đưa

Nhờ thơ vuốt má, hôn mưa môi tình....

 

CH2

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền