*PCC 34- Hôn Mưa (Thơ) Phạm Công Chính (NRW- GER)

 

Nhà Thơ Phạm Công Chính

 

 

Hôn Mưa

 

Viết thơ lên lá thu vàng

Xin gío đưa tới cho nàng dùm tôi

Cảm thông an uỉ tim côi

Bao năm, bao tháng xa dời làng xưa

Biết bao nhiêu chuyện nắng, mưa

Đè lên nỗi nhớ, khi chưa  qua cầu

Chuyện anh, chuyện chị trước sau

Cùng bao kỷ niệm trong màu tình xưa

Gío ơi! Xin cảm thông đưa

Nhờ thơ vuốt má, hôn mưa môi tình....

 

CH2

Kommentar schreiben

Kommentare: 0