*TĐ 387 Ghé Lại Quán Xưa (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thơ Thủy Điền

 

 

Ghé Lại Quán Xưa

 

Về quê hương, ghé hàng năm cũ

Thấy cụ già đang xỉa thuốc thơm

Thấy cô búi tóc lưng khòm khòm

Vừa tạ ghế……………Uống chi đấy chú ?

 

Cho tôi hỏi cô đây là chủ ?

Cho chai Bia cùng với cái ly

Bà cụ kia cô gọi là gì ?

Mẹ tôi đó. Đang ngồi xỉa thuốc

 

Thế thì ra, chủ hàng ngày trước

Cô chủ mới, con bà chủ cũ

Suốt một đời siêng năng lam lũ

Bên vệ đường mấy chục năm qua.

 

Thủy Điền

28-10-2017

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền