*LN 28 - Chùm Thơ "Trăng " Của NT Lâm Nguyễn (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Lâm Nguyễn

 

 

MẶC CHO...

 

MặC cho bao nỗi cơ cầu

Nghiã tình luôn mãi đậm sâu,thắm màu

Mặc cho đời lắm dãi dầu

Chúng ta chịu đựng,cùng nhau đương đầu.

Mặc cho đời sống đảo chao

Vững tin chèo Chống Chẳng nao núng lòng

Mặc cho lận đận,long đong

Tay trong tay nhất quyết không buông rời

MặCchovật đổi sao dời

Trước sau như một ta thời có nhau .

 

TRĂNG...

 

Trăng tuổi cho dù đã mấy mươi

Trăng luôn quyến rũ xưa nay rồi

Trăng soi dặm liễu Chờ mây đến

Trăng rọi ngàn thông đợi gió cười

Trăng rụng lòng sông khi ẩn hiện

TrăNG treo đỉnh núi lúc đầy vơi

Trăng ơi em thật dễ thương quá

Trăng của thi nhân,cuả vạn đới.

 

LÂM NGUYỄN

(Sài Gòn)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0