*TMN 25- Giấc Nam Kha (Thơ) Nhà Thơ Trần Mai Ngân (Vĩnh Long- VN)

 

Nhà Thơ Trần Mai Ngân

 

 

GIẤC NAM KHA 

 

  Chén sầu, một chén, một mình

Mới hay chếnh choáng cuộc tình hư không

  Rót vào, cạn cả mênh mông

Mới hay loang loáng đời trông ngỡ ngàng...

    Ly bôi đã đổ đã tràn

Chiều Thu ngan ngát sao vàng úa tôi

   Cơ hồ sông cũng đơn côi

Lục Bình tím ngắt xa xôi mộng tàn

    Thụy Du một giấc mơ hoang

Cơ hồ tôi lại trăm ngàn vết thương

     Bây giờ ở giữa con đường

Tôi đi bỏ lại phố phường lạ xa

     Mai sau tỉnh giấc Nam Kha

Tôi ngồi rót rượu ... Thiên Hà khóc nhau!

 

                           Cuối Thu 2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền