*PCC 38- Thân Liễu Về Chiều (Thơ) Nhà Thơ Phạm Công Chính (NRW- GER)

 

Nhà Thơ Phạm Công Chính

 

 

 

Thân Liễu Về Chiều.

 

Hỏi em kỷ niệm có còn thơ?

Luống rau ngày ấy còn rõ, mờ?

Mà nay hai ngả đông tây cách

Đất khách quê nhà xa lắm cơ...

Bây giờ kỷ niệm chỉ là mơ

Theo mây theo gío, em chờ! Còn không?

Bây chừ lạnh gío chiều đông

Trông cháu chẳng ấm vì không tay mềm...

Tối về trống vắng cả đêm

Dài trông thăm thẳm bên thềm tối đen

Hắt hiu leo lét ngọn đèn 

Tội thân liễu yếu chẳng quen thu tàn.....

Liễu chiều có người sẻ san?

Xin gửi thơ ấm, gió tan bớt buồn...

 

CH2

Kommentar schreiben

Kommentare: 0