*BT 9- Treo Dê Bán Chó (Thơ) Nhà Thơ Bửu Tùng (USA)

 

Nhà Thơ Bửu Tùng

 

 

Treo Dê Bán Chó

 

Treo dê bán chó lãi tuôn vào

Thói tật di truyền những bản sao

Dán nhãn đồ sanh từ xứ Việt

Lòi tem thứ đẻ tận phương nào

Tham tiền miệng gạt ưa lừa túi

Chảy máu tay đùa thích nghịch dao

Hãy nhớ nhiều năm bồi bổn hiệu

Dăm hôm bể mánh khách quay chào

 

Bửu Tùng

3/11/2017

 

Viết nhân khi đọc tin tức về vụ Khaisilk.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền