*HLS 121- Em Đợi (Thơ) Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn (Ninh Binh- VN)

 

Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn

 

 

EM ĐỢI 

 

      Anh cứ từ từ chạy 

      Kẻo lại vấp ngã đau chân đấy 

Người than thở với ta 

Sao mà em nhanh thế 

Anh làm sao theo kịp 

Ta thảng thốt giật mình 

Sao mình vô tâm thế 

Sao không nghĩ đến người 

Mắt mờ chân lại chậm... 

Nếu mà ta chạy nhanh 

Có lẽ người lại giận... 

Ờ thôi ta chầm chậm 

Để được nắm tay người 

Để được cùng sóng đôi 

Để cho người không giận 

Chầm chậm ơi chậm thôi... 

 

21. 1. 2012 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0