*BT 10- Ẩn Cư (Thơ) Nhà Thơ Bửu Tùng (USA)

 

Nhà Thơ Bửu Tùng

 

 

Ẩn Cư

 

Những muốn lên rừng sống ẩn cư

Thiền thơ cạnh gối thế gian từ

Che tai tránh tiếng bàn vong thịnh

Ngoảnh mặt quên đời vẽ thực hư

Giảm bớt ưu phiền nên lãnh đạm

Tăng đều tuổi thọ hãy vô tư

Hương trà bóng nguyệt ngày vui hưởng

Để nhện giăng sầu chữ án thư

 

Bửu Tùng

6/11/2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền