*BT 10- Ẩn Cư (Thơ) Nhà Thơ Bửu Tùng (USA)

 

Nhà Thơ Bửu Tùng

 

 

Ẩn Cư

 

Những muốn lên rừng sống ẩn cư

Thiền thơ cạnh gối thế gian từ

Che tai tránh tiếng bàn vong thịnh

Ngoảnh mặt quên đời vẽ thực hư

Giảm bớt ưu phiền nên lãnh đạm

Tăng đều tuổi thọ hãy vô tư

Hương trà bóng nguyệt ngày vui hưởng

Để nhện giăng sầu chữ án thư

 

Bửu Tùng

6/11/2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0