*TĐ 395- Khóc Tình Mùa Ly Loạn (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Khóc Tình Mùa Ly Loạn

 

Anh chắc rằng đi chẳng trở về

Thế mà cũng phải bước thân chinh

Bỏ em ở lại, ….trời thương nhớ

Quê nhà cô lẻ, kẻ sơn khê

 

Anh biết ngày mai dẫu trở về

Còn chăng là nửa của đời ta

Hai tay ghỳ chặt đôi nạng gỗ

Chiếc hòm có thể, phủ cờ, hoa

 

Em sẽ kề bên lệ chảy nhòa

“Khóc tình” Ly loạn đã chia xa .

 

Thủy Điền

06-11-2017

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0