*4T 70- Trăm Năm Nào Ước (Thơ) Nhà Thơ Trương Thị Thanh Tâm (Mỹ Tho- VN)

 

Nhà Thơ Trương Thị Thanh Tâm

 

 

Trăm Năm Nào Ước 

 

Núi cao rừng cũng lại già 

Tôi yêu học cách thật thà để yêu 

Cớ sao anh lại ngược chiều 

Nói yêu sao để...mọi điều đắng cay 

Tôi về mượn rượu để say 

Để quên tất cả, quắt quay...một người 

Anh đi,áo lụa hoa cài 

Tôi đem cất giữ, tình ngoài xếp theo 

Xin đừng có hỏi vì sao 

Môi son đã nhạt,má trôi phấn hồng 

Tình nào gởi lại bên sông 

Khi anh cất bước, thay lòng chia xa 

Tình nầy thôi đã nhạt nhòa!

Trăm năm...nào ước tình ta trọn nguyền.

 

            Trương Thị Thanh Tâm 

                       Mytho 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0