*TĐ 397- Đối Bóng (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Đối Bóng

 

Ta buồn, bóng có vui đâu

Ta sầu, bóng cũng ruột đau tứ bề

Ta đâu mi cũng cận kề

Lệ ta tuôn đỗ, dầm dề mắt ngươi

Thư tình ta đọc, bóng coi

Ta hờn, bóng dỗi những lời chia xa

Người xa cả bóng lẫn ta

Ta than, bóng thở thế là tàn duyên

Cùng  mang một nỗi ưu phiền

Hồng nhan, bạc phận nỗi niềm thương đau

Bóng ơi ! Bóng hỡi. Bóng nào

Bóng là tri kỷ ra, vào sớm, trưa.

 

Thủy Điền

08-11-2017

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền