*ĐXX 61- Đông Về (Thơ) Đặng Xuân Xuyến (Hà Nội- VN)

 

Nhà Thơ Đặng Xuân Xuyến

 

Đông về
 

Thu rón rén nép mình sau rặng liễu

Đông thậm thò ngấp nghé phía bờ tre

Ưng ửng má thẹn thùng như ngấm rượu

Ngăn ngắt chiều, cải ấp nụ triền đê.

*
 Nội, 07 tháng 11.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0