*LHT 106- Những Chiếc Lá Cuối Thu (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

Những Chiếc Lá Cuối Thu

 

Những chiếc lá cứ dần dà theo gió

Giống con chim đang rời tổ mẹ hiền

Như cuộc đời sắp về cõi bình yên

Trong bổng chốc y nhanh bàn tay trở

 

Cứ cuối thu là hiện dưng thấy nhớ

Những cái gì sắp sửa sẽ đi qua

Lòng bùi ngùi, ngơ ngẩn đứng nhìn xa

Mà thầm tiếc nhưng nào ngăn cản được

 

Nhìn lá thu úa vàng màu, đẩm ướt

Nằm ven đường im, bất động, vô tri

Chờ biến hóa sẽ quây về cát bụi

Đời cũng thế, trăm năm gìa hết tuổi

Chẳng thua gì như chiếc lá cuối thu.

 

Lệ Hoa Trần

 10-11-2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền