*HLS 123- Đợi Hoài (Thơ) Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn (Ninh Bình- VN)

 

Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn

 

 

ĐỢI HOÀI 

 

Đợi Người- Cứ đợi vậy thôi 

Tình xưa dẫu đã xa xôi vẫn chờ 

Bởi vì chẳng mộng chẳng mơ 

Mà là nghĩa nặng đến giờ đâu phai 

Tuổi xuân dẫu có một mai 

Tình xưa nghĩa cũ hỏi ai hiểu mình 

Quên sao lời nghĩa lời tình 

Người ơi! Em vẫn lặng thinh đợi hoài 

 

Hoàng Liên Sơn

31.1.2012 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền