*CQL 21- Mái Tóc Bạn Tôi (Thơ) Nhà Thơ Cao Quang Lưỡng (Đồng Tháp- VN)

 

Nhà Thơ Cao Quang Lưỡng

 

 

MÁI TÓC BẠN TÔI

 

Tóc em như sợi tơ mành

Tóc thương; tóc nhớ sao đành cắt đi

Chắc là thay đổi từ khi

Em lên thành thị theo dì làm ăn

Chắc là em đã nghĩ rằng

Làm dân thành thị phải bằng người ta

Bao nhiêu vật chất sa hoa

Đã làm thay đổi khác xa em rồi

Giờ đây còn lại mình tôi

 Nhớ hoài mái tóc chẻ đôi hai dòng

 

Cao Quang Lưỡng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0