*CQL 21- Mái Tóc Bạn Tôi (Thơ) Nhà Thơ Cao Quang Lưỡng (Đồng Tháp- VN)

 

Nhà Thơ Cao Quang Lưỡng

 

 

MÁI TÓC BẠN TÔI

 

Tóc em như sợi tơ mành

Tóc thương; tóc nhớ sao đành cắt đi

Chắc là thay đổi từ khi

Em lên thành thị theo dì làm ăn

Chắc là em đã nghĩ rằng

Làm dân thành thị phải bằng người ta

Bao nhiêu vật chất sa hoa

Đã làm thay đổi khác xa em rồi

Giờ đây còn lại mình tôi

 Nhớ hoài mái tóc chẻ đôi hai dòng

 

Cao Quang Lưỡng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền